Initiatiefvoorstel ‘Bescherm de voetganger; eerherstel voor het Amsterdammertje’

Ik had de eer en het genoegen om de afgelopen maand samen te werken met gemeenteraadslid Zeeger Ernsting. Eerdere tweets van hem leidden al tot een rondvraag van mij in de bestuurscommissie; vandaag dient hij ons initiatiefvoorstel in de gemeenteraad in met voorstellen om de voetganger beter te beschermen. Hieronder de tekst en wat links naar het voorstel in de pers en op de site van GroenLinks.

 

Het Amsterdammertje is voor bewoners van de stad, van jong tot oud, nog steeds een bekend gezicht. Bij het bestuur van de stad is het paaltje echter al bijna twintig jaar in ongenade geraakt. In 1997 zorgde de komst van de Dienst Stadstoezicht ervoor dat er – met name langs de grachten – minder parkeerplaatsen hoefden te komen en dat de Amsterdammertjes konden verdwijnen. De dienst zou er immers voor zorgen dat er op foutgeparkeerde auto’s gehandhaafd zou worden. De paaltjes waren niet langer nodig, en het nieuwe aanzicht van de straat werd vastgelegd in de beleidsdocumenten ‘Een pracht van een gracht. Nieuw Standaard Grachtenprofiel’(1997) en het ‘Handboek Inrichting Openbare Ruimte’, of ‘HIOR’ (2000)

Meer lezen

Bestuurscommissie 12 januari 2016

Waar hadden we het over?

 

Rondvraag 

  • Naar aanleiding van een mailtje dat ik kreeg van een buurtbewoner, gevraagd of er extra fietsparkeerplekken kunnen worden gecreëerd op de Herengracht ter hoogte van hotel The Hoxton – en waarom deze bewoner en de manager van het hotel alleen een smsje met een afwijzing van zo’n voorstel krijgen wanneer zij een verzoek indienen.
  • Conclusies van het rapport ‘Gebruikers van het fietspad in de stad‘ deden uitgebreid de ronde in de (sociale) media recentelijk. Volgens mij is het een uitstekend rapport om eens te bespreken in onze vergadering.

Meer lezen

Bestuurscommissie 5 januari 2016

Waar hadden we het over?

 

Definitief ontwerp Dijksgracht West

In de vergadering van 15 december was dit punt al voorbereidend besproken, met de voorlopige uitkomst dat de commissie een smallere weg en een bredere stoep wilde dan de CentraleVerkeersCommissie. Dit was een compromis tussen wat bewoners wilden (een smalle rijweg, een smalle stoep en het zoveel mogelijk intact houden van de huidige situatie) – en wat partijen als ProRail en de Brandweer van ons vroegen (een veel bredere rijweg). Onze breed gedeelde conclusie was dat nooddiensten als het écht moet met twee wielen gebruik kunnen maken van de bredere stoep. In het dagelijks gebruik kunnen mensen in rolstoel of met rollator daar gebruik van maken, terwijl die nu op de weg hun plek moeten bevechten. Wordt ongetwijfeld vervolgd in de gemeenteraad – die hopelijk de door mij bepleite VErZInkbare Paal (of, in afgrijselijk jargon: VEZIP) ook nog plaatst om het voetgangersgebied af te sluiten voor autoverkeer.

Meer lezen