Bestuurscommissie 2 februari: Mengformules

Er werden natuurlijk meer onderwerpen besproken, maar ik sloeg bij deze vergadering nogal aan op het voorstel om te experimenteren met mengformules: een combinatie van winkel en horeca. In dit experiment wordt er in de Czaar Peterstraat en in de Westerstraat veel meer toegestaan aan winkels op het gebied van mengformules. Winkels mogen er (en dat mag nu niet/minder) de komende twee jaar tot 50% van hun vloeroppervlak gebruiken om er horeca zonder alcohol te zijn. Dit is (min of meer) wat ik er in de vergadering over zei. De discussie valt hier terug te kijken (agendapunt 5).

 

‘Ik heb het al eerder laten merken: ik ben geen groot voorstander van dit, en andere experimenten. Ik verwacht van dit experiment de volgende uitkomst: Op de Westerstraat is er over twee jaar niet zoveel veranderd; er wordt wat meer koffie verkocht. In de Czaar Peterstraat gaat het marginaal beter. Omdat deze mengformules niet leiden tot meer overlast wordt het experiment door de liberale meerderheid in deze bestuurscommissie beschouwd als een succes. Wat is daarvan vervolgens de consequentie?

Meer lezen