Bestuurscommissie 5 januari 2016

Waar hadden we het over?

 

Definitief ontwerp Dijksgracht West

In de vergadering van 15 december was dit punt al voorbereidend besproken, met de voorlopige uitkomst dat de commissie een smallere weg en een bredere stoep wilde dan de CentraleVerkeersCommissie. Dit was een compromis tussen wat bewoners wilden (een smalle rijweg, een smalle stoep en het zoveel mogelijk intact houden van de huidige situatie) – en wat partijen als ProRail en de Brandweer van ons vroegen (een veel bredere rijweg). Onze breed gedeelde conclusie was dat nooddiensten als het écht moet met twee wielen gebruik kunnen maken van de bredere stoep. In het dagelijks gebruik kunnen mensen in rolstoel of met rollator daar gebruik van maken, terwijl die nu op de weg hun plek moeten bevechten. Wordt ongetwijfeld vervolgd in de gemeenteraad – die hopelijk de door mij bepleite VErZInkbare Paal (of, in afgrijselijk jargon: VEZIP) ook nog plaatst om het voetgangersgebied af te sluiten voor autoverkeer.

Omgevingsvergunning Haarlemmerpoort

Haarlemmerpoort

De Haarlemmerpoort

Bij de omgevingsvergunning van de Haarlemmerpoort lag er een moeilijke afweging voor. De horecavergunningen die voor de begane grond zijn aangevraagd zijn voor mij een logisch gevolg van een al langer lopend proces. Voor mij was het belangrijk om voor zowel oude als nieuwe bewoners eventuele overlast te voorkomen – het liefst door de openingstijden al meteen in te perken. Hier bleek de juridische ruimte volledig voor te ontbreken; dat was even slikken. Dat betekent dat Ymere (de partij die de vergunning aanvraagt) en de gemeente samen zullen moeten optrekken om de toekomstige exploitant goed in de gaten te houden: zeker wanneer ergens voor het eerst horeca verschijnt moeten we de leefbaarheid garanderen.

 

Actualisatie programma (brom)fietsparkeren Leidseplein

Leidseplein

Leidseplein met tweewielers

Om kort te gaan: dankzij de handhaving zetten minder mensen hun fiets zomaar ergens neer op het Leidseplein. En of we het daarom oké vonden om minder fietsparkeerplaatsen te bouwen. Er is gelukkig in dit voorstel opgenomen dat het plan helemaal wordt afgemaakt zodat het, wanneer toch noodzakelijk, zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd. Mijn insteek is om dat goed in de gaten te houden; de aankomende bezuinigingen van het college van B&W zullen die handhaving waarschijnlijk decimeren. Een logisch gevolg zou zijn dat het Leidseplein over een paar jaar weer volstaat met fietsen…

 

En verder

  • Drong ik aan op het opnemen van maatregelen tegen verschillende soorten lichtoverlast in de nieuwe Welstandsnota; dit gaat bij de volgende actualisatie gebeuren (later dit jaar).
  • Werd Stelplaats 3, hal die onderdeel uitmaakt van de werkspoorhallen tot gemeentelijk monument verklaard.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *